USP’s / voordelen

Samenwerken met Brainport Assembly kan voor uw onderneming de nodige voordelen hebben. In gesprekken met klanten kwamen vooral de volgende punten naar voren:

  • assemblage in de directe omgeving: geen lange aanvoerlijnen vanuit verre landen, met alle risico’s van vertraging. Materialen en/of gereed product zijn snel gehaald of gebracht als dat noodzakelijk is.  
  • korte communicatielijnen: bij vragen of problemen is het heel gemakkelijk om elkaar even te zien en ter plekke een oplossing te bedenken. 
  • snelle reactietijden: we kunnen snel schakelen en actie ondernemen als dat nodig is.
  • goede kwaliteitszorg: we hebben diverse mensen in huis die accuraat kwaliteitscontroles uitvoeren en werkprocessen beoordelen en controleren. Al naar gelang het werk dat we verzorgen zetten we deze mensen gericht in en leggen kwaliteitscontroles en meetpunten vast conform de wensen van de klant.
  • transparantie: heldere en duidelijke afspraken en een open communicatie geven vertrouwen en zijn een goede basis voor een succesvolle samenwerking.
  • pragmatisme: problemen kennen we eigenlijk niet, we spreken liever over uitdagingen; in goed overleg met onze klanten vinden we altijd een passende oplossing. En als iets echt niet mogelijk of haalbaar is, zullen we dat ook zeggen.
  • flexibiliteit: als afzetpatronen en productieplanning onregelmatig zijn en pieken soms moeilijk op te vangen zijn, kan het deels uitbesteden van werkzaamheden interessant zijn. Met goede afspraken over logistiek, doorlooptijden en bijvoorbeeld buffervoorraden zijn dit soort werkzaamheden heel goed in te passen.

Enkele van onze partners

Logo
Logo
Logo
Logo