Arbo

Brainport Assembly hecht er groot belang aan dat haar medewerkers in een schone, veilige en prettige werkomgeving kunnen werken. Eenmaal per jaar voeren we een Risico Inventarisatie en Evaluatie uit (RI&E) om met gerichte acties de risico’s daar waar mogelijk te reduceren.

Onze teamleiders en assistent teamleiders zijn hiervoor opgeleid en zien erop toe dat onze medewerkers zich altijd houden aan de veiligheidsvoorschriften. Voor een grote groep medewerkers verzorgen wij daarnaast trainingen op het gebied van VCA en bijvoorbeeld ESD-veilig werken.


Enkele van onze partners

Logo
Logo
Logo
Logo