Kwaliteitscontrole

Bij de complexere producten en componenten worden vaak hogere eisen gesteld, en worden meer kwaliteitscontroles en registraties verlangd. Ook hiervoor heeft Brainport Assembly mensen in huis die zeer nauwgezet controles uitvoeren en deze conform de overeengekomen procedures vastleggen.

In geval van eventuele klachten achteraf kan zo altijd achterhaald worden wie wanneer de werkzaamheden heeft uitgevoerd, en kunnen per artikel de afgetekende checklisten worden opgehaald. In alle gevallen zorgen we voor een goede analyse van de klacht, en nemen we maatregelen om een herhaling van de klacht in de toekomst te voorkomen.

Enkele van onze partners

Logo
Logo
Logo
Logo