Werkwijze

Onze werkwijze is erop gericht om altijd eerst uw wensen met betrekking tot de eventuele uitbesteding van assemblagewerk nader te analyseren. Als uw wensen voor ons duidelijk zijn, bekijken of we met onze beschikbare mensen, middelen en ruimte een passende oplossing kunnen vinden. Indien nodig zoeken we additioneel de juiste mensen voor ‘de job’ of zorgen we dat we de juiste middelen ter beschikking hebben. 

De eisen op het gebied van planning, uitvoering en kwaliteit worden in goed overleg beschreven, en we bekijken of we bestaande werkinstructies en werkprocessen 1-op-1 kunnen overnemen. Zo nodig passen we ze aan, zodat ze voor onze mensen helemaal duidelijk zijn en we eventuele kwaliteitsrisico’s in de uitvoering vermijden. De finale werkinstructie leggen we altijd ter goedkeuring voor aan de klant. Na goedkeuring worden onze mensen geïnstrueerd/getraind, en kunnen ze snel de werkzaamheden zelfstandig en op een hoog kwalitatief niveau uitvoeren. 

Tarieven en afspraken worden op dezelfde transparante wijze met de klant besproken en vastgelegd. Op deze wijze vinden we vrijwel altijd een goede en passende oplossing. Brainport Assembly heeft daarnaast diverse mogelijkheden voor de opslag van gereed product zodat klanten kunnen rekenen op een hoge leverbetrouwbaarheid en efficiënte logistiek.

Enkele van onze partners

Logo
Logo
Logo
Logo