Werkprocessen

Onze werkprocessen worden zo efficiënt en effectief mogelijk ingepland, zodat we geen of weinig stilstand kennen en we de best mogelijke kwaliteit kunnen leveren. Vaak hebben klanten al bestaande werkinstructies in gebruik. Deze nemen we zoveel mogelijk 1-op-1 over en passen deze waar nodig aan zodat ze voor alle betrokken medewerkers duidelijk zijn.

Artikelcoderingen, magazijninrichting, kwaliteitscontroles, voorraadbeheer, documenten en registraties, het team van Brainport Assembly is in staat om de werkwijze en processen van de klant zodanig te integreren dat de aansluiting op bestaande systemen en administraties geen problemen oplevert.

Onze mensen denken actief mee met de klant, en verdiepen zich in de producten en bestaande werkwijzen. Daar waar mogelijk brengen we, in overleg met de klant, verbeteringen aan in processen en werkinstructies die per saldo zorgen voor meer efficiency en een hogere kwaliteit.

Met enige regelmaat vindt overleg plaats met de klant om de werkzaamheden te evalueren en eventuele verbeteringen door te voeren.

Enkele van onze partners

Logo
Logo
Logo
Logo