Aanpak

Als u overweegt bepaalde werkzaamheden uit te besteden, gaan we eerst met u in gesprek om precies te achterhalen wat uw wensen zijn. We bekijken de complexiteit van het werk, wat we aan voorzieningen en gereedschappen nodig hebben en uiteraard of we de juiste mensen voor het werk in huis hebben. Ook de geplande logistiek is een belangrijk onderwerp waarover we goede en gerichte afspraken maken. Op basis daarvan stellen we een plan van aanpak op, en maken een voorstel waarin we op transparante wijze onze tarieven toelichten. 

Mochten we niet de juiste kwalificaties in huis hebben, dan bekijken we eerst of we onze mensen kunnen opleiden voor de specifieke taken. Soms doen we dat in overleg op locatie bij de klant, of we organiseren het 'in-house' bij ons op de eigen werkvloer. Met eigen mensen of met hulp van een specialist van de klant. Als opleiding van onze mensen niet voldoende is of toch te complex, kunnen we ook besluiten nieuwe mensen te zoeken die wel over de vereiste kwalificaties beschikken. 

En last but not least, als blijkt dat de gevraagde kwaliteit en complexiteit voor ons niet haalbaar zijn dan zullen we dat ook vertellen. Gelukkig komt dat niet vaak voor.

Enkele van onze partners

Logo
Logo
Logo
Logo