Werkwijze en afspraken

Brainport Assembly hecht grote waarde aan een eerlijke en transparante samenwerking. In een eerste gesprek verkennen we vooral wie onze klant is, wat de doelstellingen van het bedrijf zijn, en wat de specifieke wensen zijn met betrekking tot het werk dat men wil uitbesteden.

Als de doelstellingen duidelijk zijn maken we een eerste interne inventarisatie en onderzoeken we of er knelpunten zijn t.a.v. de benodigde mensen, hun vaardigheden en competenties, de benodigde ruimte en eventueel specifieke gereedschappen. Op basis van de inventarisatie maken we een concreet voorstel waarbij aan de verschillende eisen en wensen wordt voldaan.

Voor een goede planning en verdeling van de werkzaamheden werken we zoveel mogelijk met een 'rolling forecast', zodat we steeds vooruit kunnen plannen, en kunnen zorgen voor voldoende capaciteit. Dit is in het belang van een goede efficiency en een hoge leverbetrouwbaarheid en kwaliteit van het werk.

Enkele van onze partners

Logo
Logo
Logo
Logo