Activiteiten

De Stichting Brainport Assembly organiseert activiteiten bestemd voor:

  • ondernemers en bestuurders die naast hun economische en/of maatschappelijke doelstellingen ook een bijdrage willen leveren om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op te nemen in hun organisaties;
  • mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder jongeren & jongvolwassenen tussen 17 en 27 jaar, die nu nog een extra steuntje in de rug nodig hebben gelet op hun kwetsbare arbeidsmarktpositie.

VERSLAG van het seminar ‘HOE RIJK MAG JE WORDEN VAN SOCIAAL ONDERNEMEN?’
De stichting Brainport Assembly maakte van de gelegenheid gebruik om -in samenwerking met de PHH Academie en het business magazine GOEIE ZAKEN- tijdens de open dag van Brainport Assembly op 26 januari 2017 jongstleden de aandacht te vestigen op de kenmerken van een sociale onderneming door een seminar te organiseren dat een licht werpt op thema’s als IMPACT ONDERNEMEN, INCLUSIVITEIT en SUPPORTED EMPLOYMENT. Het werd een groot succes!
Lees hier het verslag:
verslag seminar ‘HOE RIJK MAG JE WORDEN VAN SOCIAAL ONDERNEMEN? -26 jan 2017