Stichting Brainport Assembly

Het is onze overtuiging dat onze welvaart is geworteld in een benadering waarin voor iedereen plaats was voor werk en inkomen. Naar onze mening staan teveel mensen, in het bijzonder jongeren en jongvolwassenen, op dit  De stichting Brainport Assembly is nauw verbonden met Brainport Assembly B.V., een sociale onderneming die onderdelen monteert en assembleert voor de Maakindustrie. Haar personeelsbestand bestaat voor 70% uit mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt.

Sociaal ondernemer Lars van der Hoorn biedt via Brainport Assembly B.V. een commercieel alternatief voor de Maakindustrie in de Brainport Regio met de inzet van medewerkers met een arbeidsbeperking die desondanks productief kunnen zijn en volwaardig kunnen meedoen. De ervaring leert dat deze mensen zich optrekken aan gelijkgestemden. Juist dan kunnen ze grote hoeveelheden repeterend werk goed aan en beheersen ze, met de juiste begeleiding, ook kleinere series repeterend werk.

Om als sociale onderneming haar economische en maatschappelijke waarde uit te bouwen en een duurzame inzet van de medewerkers te kunnen waarborgen valt Brainport Assembly terug op de stichting Brainport Assembly.

Het doel van de stichting is behalve het beheren van financiële middelen die subsidiënten, opdrachtgevers/sympathisanten en sponsoren (derden die hun sympathie voor het bieden van werk aan personen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt willen uitdrukken in financiële middelen) verstrekken, ook een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van specifieke opleidings- & trainingsprogramma’s gericht op het ontwikkelen van het arbeidsvermogen van personen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt alsmede het verduurzamen van hun inzet. 

Daarnaast staat zij ondernemers en bestuurders bij om bij het nastreven van hun economische of maatschappelijke doelstellingen ook oog te hebben voor het terugdringen van sociale ongelijkheid en zo bij te dragen aan een ‘inclusieve samenleving’. Daartoe ontwikkelt zij in samenwerking met relevante kennisorganisaties een platform dat ondernemers in de MKB Maakindustrie hulpmiddelen aanreikt om zicht te krijgen op mogelijkheden om duurzaam efficiënter te werken middels jobcarving en reshoring.

Het bestuur van de stichting Brainport Assembly bestaat uit:
– T. (Ton) Moonen voorzitter
– L.A. (Lars) van der Hoorn  secretaris 
– R.A.J. (Rob) Den Teuling  penningmeester
– P. (Paul) Verbakel

W. (Willian) Groenen 


INITIATIEVEN WAARVOOR WIJ UW AANDACHT VRAGEN: 

Loopbaanprofessionals en jobcoaches vragen aan gesloten bij de beroepsvereniging Nolocvia attenderen op het belang van een LevenLangOntwikkelen én alle vormen van (persoonlijke) begeleiding van mensen en organisaties op de arbeidsmarkt. De stichting Brainport Assembly sluit zich hier volledig bij aan. Zie ook http://noloc.nl 


Klik hier voor onze activiteiten.