Youngmakers

Youngmakers;
Hoe krijg je jongeren in beeld en aan de slag?
Over het vergroten en verduurzamen van de inzet van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en het belang daarvan, ook in corona-tijd.
Download het onderzoeksrapport via deze link

De laatste jaren – tot maart 2020 – kenmerkte zich door een grote vraag naar jonge werknemers en tegelijk een hoge werkloosheid onder kwetsbare jongeren. Om hen te werven ontwikkelde de industrie, met sociale partners, veel initiatieven. Deze trokken te weinig kandidaten, deels omdat de jongeren uit beeld zijn van gemeenten, UWV en onderwijs.


Met de komst van het Coronavirus neemt de vraag naar nieuw personeel sterk af. Jonge mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie staan weer achteraan in de rij. Dat zij lastig aan de slag komen weten we uit eerdere crisisjaren rond begin deze eeuw en na 2008.


De centrale vraag van het onderhavige onderzoek blijft echter actueel ‘Hoe krijg je jongeren in beeld?’ De verwachting is dat deze jongeren verder uit het maatschappelijk vizier zullen verdwijnen. Spookjongeren zijn in iedere gemeente aanwezig, naar schatting 1500 in Eindhoven en in Almere.


Kunnen we hen na de crisis wel bereiken als we ze hard nodig hebben voor herstel en opbouw van de economie? Hen op de bank laten zitten is geen optie. Omdat een deel ten prooi valt aan criminele en radicaliserende invloeden zijn de maatschappelijke baten van arbeidstoeleiding projecten hoger dan de kosten.

De rapportage door Edwin Luitzen De Vos is op 29 juni 2020 aangeboden aan de financiers: Chris Veeningen van Rabo Foundation en Nynke Struik van Start Foundation, door Lars van der Hoorn, Stichting Brainport Assembly, Veldhoven.

Download Onderzoeksrapport via deze link