HOE RIJK MAG JE WORDEN VAN SOCIAAL ONDERNEMEN?

‘WINST HEEFT VELE GEZICHTEN’.

Op 26 januari 2017 was het dan zo ver: na maanden van voorbereiding opende Brainport Assembly haar deuren voor haar klanten, relaties en andere belangstellenden.
Het werd een drukte van belang.
De OPEN DAG werd ook aangegrepen om met een seminar stil te staan bij de vraag:
HOE RIJK MAG JE WORDEN VAN SOCIAAL ONDERNEMEN?

Ondernemen en inspireren
Brainport Assembly heeft zich vanaf de start van de onderneming ten doel gesteld om op commerciële basis montage & assemblage werkzaamheden te verrichten voor de MKB Maakindustrie en daarbij te werken met mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.
Afhankelijk van de hoeveelheid en de aard van het werk varieert op dit moment de bezetting tussen de 20 en 25 medewerkers.
Daarnaast wil Brainport Assembly een inspiratiebron zijn voor collega ondernemers in de Maakindustrie die overwegen mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in hun organisatie op te nemen. Onder meer daartoe is de stichting Brainport Assembly opgericht.

Ondernemen met impact
Hoe je het ook wendt of keert, ondernemen betekent ook sociale verantwoordelijkheid nemen. Ondernemers die deze verantwoordelijkheid extra serieus nemen en mede daarom mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie opnemen in hun bedrijf, zorgen er voor dat iedereen die bij zijn onderneming betrokken is ook echt wint bij haar succes. En er dus ‘rijker’ van wordt. Ondernemen is voor Brainport Assembly per definitie wat velen nu SOCIAAL ONDERNEMEN noemen.

Duurzaam verantwoord ondernemen door sociale impact te hebben bij gezonde financiële rendementen.
Met het seminar ‘Hoe rijk mag je worden van sociaal ondernemen?’ heeft Brainport Assembly willen uitdragen dat de ‘rijkdom’ van een succesvolle onderneming altijd een mix is van sociale impact voor individu en samenleving, in combinatie met financieel rendement voor de onderneming en haar aandeelhouders en een emotionele betrokkenheid van medewerkers, klanten en toeleveranciers.
Het betekent ook dat niet primair geredeneerd wordt vanuit winstmaximalisatie.
En dat mensen een kans krijgen die vaak worden vergeten of aan de kant staan omdat de samenleving het niet kan maken om mensen links te laten liggen omwille van een moeilijke arbeidsmarktpositie.

De dagelijkse praktijk is soms weerbarstiger
De inleiders (Frank Verheul van GoedWerkt, Martien Scheffers van Treffina en Rob den Teuling van Ergon) en de panelleden (Jos van Nunen van Lumens, Sikko Bakker van de Nederlandse Vereniging voor Support en Lars van der Hoorn van Brainport Assembly) hielden ons voor dat de dagelijkse praktijk soms toch weerbarstiger is.
Vasthoudendheid en doorzettingsvermogen zijn competenties die de sociaal ondernemer zeker van pas komen.

 

Vragen als:
- Waardoor laten wij ons leiden? Waar heeft dat toe geleid en hoe ziet de toekomst van een sociale onderneming er uit?
- Hoe ver moet je als werkgever gaan om mensen met een kwetsbare arbeidsmarkt in te passen in je onderneming?
- Hoe kijken we aan tegen de rol die de overheid hierbij heeft? Waar eindigt hun verantwoordelijkheid en begint die van de ondernemer?
- Hoe geef je in de praktijk inhoud aan ‘supported employment’ (het begeleiden van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie)?
- Waarom is het zo moeilijk om vacatures in te vullen met ‘mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie’, ook als je je bedrijf daarop ingericht hebt?
werden niet geschuwd.

Ook klonk er een waarschuwing door: het zal nog een hele toer zijn als sociale onderneming het hoofd boven water te houden nu de Overheid haar financiële bijdrage naar beneden bijstelt.

YOUNGMAKERS

Sociaal ondernemerschap gaat voor Brainport Assembly verder dan extra coachen, opleiden en trainen van medewerkers op de werkvloer.
Succesvol en productief meedoen hangt bij jong en oud in onze doelgroep ook af van factoren in hun sociale omgeving. Stichting Brainport Assembly gaat daarom samen met Start Foundation op zoek naar het ideale voorschakel-programma om mensen met een arbeidsbeperking te helpen om ook de externe sociale factoren positief te laten bijdragen aan hun inzetbaarheid, motivatie en arbeidsprestatie.

De Youngmakers Talent Discovery –die momenteel samen met Dynamo Jeugdwerk wordt georganiseerd voor jongeren uit Eindhoven tussen 17 en 27 jaar- staat daar model voor.
Enkele Youngmakers lieten tijdens de OPEN DAG zien dat zij er klaar voor zijn hun plek op de arbeidsmarkt in te nemen. Behalve dat hun werkstukken te bewonderen waren hielpen zij de medewerkers van Brainport Assembly mee bij hun werk.

Paralympisch Sportvrouw 2016

Ook Lisette Bruinsma, gouden medaille winnares op de Olympische Spelen in Rio en Paralympisch Sportvrouw 2016, en haar coach Jeanet Mulder waren te gast. Lissete benadrukte nog eens dat je het beste uit je talent kunt halen als jouw omgeving zich niet constant concentreert op jouw beperkingen. Jeanet riep de ondernemers op de gehandicapte sporters te ondersteunen met het innoveren van hun hulpmiddelen.

Oproep
Tijdens het seminar werden bestuurders, ondernemers, overheden en onderwijs in de Brainport regio opgeroepen om naar vermogen een bijdrage te leveren aan onze regionale sociale infrastructuur.
Sociale ondernemers zien namelijk elke dag weer dat mensen die in hun sociale omgeving stabiliteit en steun vinden en gewaardeerd worden voor wat ze doen, zich veel lekkerder voelen op hun werk, beter presteren en opbloeien als persoonlijkheid.
Dat is pas echte rijkdom!

Dit verslag wordt ook geplaatst in het business magazine GOEIE ZAKEN, editie febr 2017